Междукултурни Особености

Значимостта на разбирането на междукултурните особености се увеличава всеки ден и Ви е от помощ, когато: 

  • Работите в страни с различна култура
  • Сътрудничите по проекти с екипи от други страни с различни култури
  • Работите в отдели или клонове на компанията в различни страни
  • Управлявате доставчици от други страни за изнесени функции и дейности
  • Имате клиенти, намиращи се в различни страни и култури, партньори и съюзи със страни от различни култури

Недостатъчното културно познание води до грешни интерпретации и неприемливо поведение в международните бизнес рамки. Провалените сделки и продажби са доказателство за това и се отразяват в крайна сметка и в приходите на фирмата.

С нашата програма за междукултурно обучение ние разглеждаме:

Европейската Култура

От нейните Източен и Централен до Западния региони, Европа е дом на много езици и национални територии, където основните европейски културни групи са обединени в 21 културни района. Научете повече, как тяхната история е повлияла поведението им.

Северно-Американската Култура

Изградете силни партньорства с региона, който създава стандартите и новите тенденции в света на бизнеса.

Културата на Средния Изток

Разкриването на традициите и кодовете на поведение в региона, може да отключи един нов свят на търговия и преговори за опитните бизнесмени. От Саудитска Арабия и Обединените Арабски Емирства до Кувейт и Катар, научете и уважавайте различията между всяка страна и западните норми.

Азиатската Култура

Открийте чудесата на Азия - от Индия до Китай и Япония. Запознайте се с дълбокия смисъл на духовността в региона и екзотичната азиатска кухня.

Африканската Култура

За да увеличите възможностите си за успехи в бизнеса, научете за различните региони на този континент, който не би било във Ваша полза да приемате като един културен район.

Латино-Американската Култура

Запознайте се, вникнете и оценете главните културни белези на Централна и Южна Америка.

Всичко за Вашия Личен Бранд!
Български