Бизнес и Корпоративен Етикет

“Ние сме това, което правим ежедневно. Превъзходството тогава не е постъпка, а навик.“

Аристотел

Бизнес и Корпоративен Етикет

Комуникационни Умения - Лидерство - Увереност

Ирина Бухалова предоставя на заетите в професионалната сфера знанията за бизнес и корпоративен етикет, които са им необходими да общуват уверено, компетентно, с присъствие и влияние. 

Обученията по бизнес етикет директно повлияват приходите, защото мениджъри, колеги, клиенти и потенциални клиенти избират да правят бизнес с хора, на които могат да имат доверие.

Семинарите по бизнес етикет са изцяло структурирани според нуждите на клиентите ни и разглеждат теми от следните сфери: 

 • Какво е етикет и защо бизнес етикета е важен?
 • Различия между поколенията на работното място
 • Представяне и запознанства
 • Етикет на комуникация
 • Нетуъркинг и бизнес срещи извън офиса
 • Етикет на социалните медии
 • Професионален имидж и облекло
 • Изграждане на личен бранд
 • Международни контакти
 • Етикет при събрания и оперативки
 • Етикет на работното място
 • Етикет на хранене

На кого биха били полезни семинарите по бизнес етикет?

 • Новопостъпили служители
 • Професионалисти в сферата на продажбите
 • Професионалисти с дългогодишен опит и директори

Темите на семинарите се подбират и организират според нуждите на клиентите и желаните от тях резултати. Провеждат се в офисите на клиентите или в желани от тях места на избрани от тях дати.

Всичко за Вашия Личен Бранд!
Български